de naR-talent

 

 

Welkom op de site van de naR-talent.

 

De hofnar was in de middeleeuwen degene die de koning wees op de werkelijkheid, de zuivere ziener van zijn tijd. Hij maakte geen deel uit van de hofhouding, bekleedde geen hiërarchische functie aan het hof en was dus voor niemand een bedreiging. Hij was mentaal volledig onafhankelijk. Zonder hofnar zou de koning nooit kunnen regeren, omdat hij nooit de werkelijkheid zoals die was te horen kreeg. Iedere koning besefte namelijk drie fundamentele waarheden, te weten:

 

  • geen enkel mens is in staat de eigen werkelijkheid volledig objectief te zien en dus heeft ieder mens ogen van buitenaf nodig om optimaal te kunnen functioneren.
  • iedere leidinggevende wordt omgeven door onderdanen die van hem afhankelijk zijn, waardoor in principe nooit objectief een eerlijk geantwoord wordt
  • hoe sneller de tijden veranderen hoe exponentieel belangrijker de hofnar wordt. 

    

Visie

De naR staat voor ontwikkeling. De ontwikkeling is een lange reis van leren. Eenmaal de reis voltooid, zal weer een nieuwe reis begonnen gaan worden. Immers de mens houdt nooit op met leren: in een leven zijn er vele lessen die geleerd moeten worden. De naR staat daarin aan het begin. Hij is het kind in ons: ook kinderen zijn “vogelvrij”: zij mogen fantaseren, uitproberen, fouten maken, flauwekul uithalen, en dromen zonder ze direct te hoeven waarmaken.

 

Een vriendelijke naR-groet,

 

Henry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De weg van de meester bestaat uit zijn best doen en uit wederzijdsheid, dat is alles.

De naR-talent